Kinderen positief opvoeden: een kleine ultieme gids

Her en der hoor je het begrip ‘positief opvoeden’, maar wat wordt met positief opvoeden eigenlijk bedoeld? In feite komt het er op neer dat je kind op een veilige en positieve manier opgroeit. Door deze werkwijze te hanteren ontwikkelt je oogappel zich beter en voelt zich ook sneller in zijn of haar sas. Maar hoe begin je eraan? We zetten enkele opvoedtips even op een rijtje.

Positieve opvoeding is een heel ruim begrip

Zoals het woord in feite al aangeeft is een positieve opvoeding niets anders dan je kinderen opvoeden in een stimulerende en veilige omgeving zowel op vlak van vaardigheden, geborgenheid als op gebied van een gedragshouding. Positieve ondersteuning, aandacht en de uitstralende liefde voor je kind zijn de voornaamste scharnierpunten. Samen met aangaan van een uitstekende dynamische dialoog met je kind. Het afbakenen van bepaalde grenzen hoort daarnaast ook tot de opvoedtaken. Kinderen die genieten van een positieve opvoeding, hebben een streepje voor dan hun leeftijdsgenoten omdat ze zich sneller ontwikkelen tot een zelfstandig iemand met het nodige zelfvertrouwen.

Het basisidee achter een positieve educatie

Er zijn veel gebruiksmethodes die onder de noemer van positieve opvoeding vallen. Vaak wordt geopperd dat positief opvoeden zich alleen maar bezig houdt met het gedrag van je kind in plaats van de emotionele gemoedsgesteldheid van de kinderen. Positief opvoeden bestaat niet enkel maar uit straffen en belonen, maar verstaat ook de kunst om meer dan een reactie uit te lokken op het gedrag. Een positieve opvoeding is gesteund op volgende 3 pijlers:

#1. De creatie van een liefdevolle en veilige omgeving

De belangrijkste invalshoek bij een positieve opvoeding is de creatie van een plekje waar je kind zichzelf is zonder een stressmoment te beleven. Zo ga je meestal te werk door:

  • onvoorwaardelijke interesse te tonen
  • het knuffelen van je kind
  • de nodige troost geven
  • het geven van een pluimpje
  • empathie en de juiste aandacht geven
  • door positieve aanmoediging

Met deze aandachtspunten krijgt je kind het gevoel van geborgenheid. Een kind dat zich zonder zorgen op zijn gemak voelt, neemt heel snel nieuwe dingen op.

#2. Leer grenzen en structuren op een positieve wijze aan

Duidelijke afgebakende afspraken maken leidt tot betere resultaten. Je kind weet perfect waar de grenzen liggen en vormt een ware houvast om zelf activiteiten aan te pakken. Voorkom en beperk zoveel mogelijk straffen. Hou in het achterhoofd dat straffen niet altijd even heilzaam werken en het leidt tot meer nadelen dan voordelen.

#3. Bewaar de positieve band met je kind

Voldoende aandacht schenken voor de emoties en gevoelens van je kind is en blijft een belangrijk gegeven. Samen plezier maken en het vormen van een goede band beïnvloeden het wederzijds vertrouwen met elkaar en is van onschatbare waarde.

Comments are closed.

Wellicht vindt je dit ook leuk