Waarop baseren montessorischolen zich?

Montessori is een onderwijsconcept dat steeds vaker door kleuter- en basisscholen wordt toegepast. Volgens deze methode hebben alle kinderen een natuurlijke drang om de wereld zelfstandig te ontdekken en moet je op deze zelfstandigheid inspelen. Het montessoriconcept richt zich op de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind. Dit kan echter alleen met aangepast lesmateriaal en in een juiste omgeving.

Wie was Maria Montessori

Het montessoriconcept werd bedacht door Maria Montessori. Maria Montessori was de eerste vrouwelijke arts in Italië. Tijdens haar carrière als hoogleraar aan de universiteit van Rome kwam ze door nauwkeurige observaties tot een opvoedingsmethode waarbij zowel gehandicapte als normale kinderen goede resultaten behaalden. In opdracht van de Italiaanse regering richtte ze vervolgens een ‘Casa dei bambini’ in de sloppenwijken van Rome op. Ze ving kinderen op en begeleidde ze volgens haar unieke methode. Het resultaat was indrukwekkend. De kinderen ontwikkelden zich op een erg efficiënte manier en behaalden betere resultaten dan de andere kinderen. Haar concept werd dan ook in een mum van tijd wereldberoemd en wordt nog steeds in veel landen toegepast.

Stimuleer de zelfstandigheid

Een montessorischool leert kinderen hoe ze zelfstandig kunnen leren. Ze werken vaak in kleine groepjes waarbij de leerkracht eerder de rol van een begeleider aanneemt. De kinderen hebben verschillend lesmateriaal tot hun beschikking en kiezen zelf welke taak ze uitvoeren en hoe lang ze hiermee bezig zijn. De leerkracht observeert de kinderen en helpt of stuurt hen waar nodig. Volgens Montessori zal de spontane belangstelling van het kind voor een enorme motivatie zorgen, waardoor ze zich volledig kunnen ontwikkelen en ze ontzettend veel leren.

De gevoelige periode van kinderen

Volgens het montessoriconcept wordt een periode van belangstelling ook wel de gevoelige periode van een kind genoemd. Tijdens deze tijdspanne is een kind in staat om nieuwe vaardigheden of kennis snel en zelfstandig op te nemen. Het is aan de begeleider of de leerkracht om deze gevoelige periode te herkennen en hier gericht op in te spelen. Als een kind bijvoorbeeld veel belangstelling toont voor letters, kan de leerkracht letters in schuim of schuurpapier aan het kind geven. Dit stimuleert het kind om te leren lezen en om de letters zelf te herkennen.

Aangepast lesmateriaal

Montessorischolen maken gebruik van speciaal lesmateriaal dat op de leeftijd en de ontwikkelingsfase van het kind is afgestemd. Er staat steeds één vaardigheid centraal, zoals leren tellen of van klein naar groot ordenen. Verder geeft het lesmateriaal ook meteen aan wanneer het kind een fout maakt. Op deze manier kan het kind zelf ontdekken wat er misloopt en hoe hij of zij dit kan verbeteren. Ten slotte is montessorispeelgoed steeds van natuurlijk materiaal gemaakt. Denk hierbij aan schuurpapier, hout of stof.

Comments are closed.

Wellicht vindt je dit ook leuk